Og?oszenia
Ostatnie komentarze
 • Rodzinny Rajd Rowerowy 2016
  Joker slot เป็นสล็อตออนไลน ์ที่ได้รับความน ิยมสูงใ...
  22.02.24 19:22
 • Zielono nam - projekt w Ja?kow...
  курорты северной Америки или Караоке в Кувшине сам...
  22.02.24 14:02
 • Rodzinny Rajd Rowerowy 2016
  ยินดีต้อนรับเข้ าสู่สู่บริษัท [censored]con Interi...
  22.02.24 11:46
 • Rodzinny Rajd Rowerowy 2016
  ต้องการสัมผัส กับประสบการณ์ให ม่ ในโลกของคาสิโนอ อ...
  22.02.24 09:38
 • Zielono nam - projekt w Ja?kow...
  Конвертеры – это незаменимый инструмент в современ...
  22.02.24 07:21
Liczniki

Dzisiaj:52
Wczoraj:93
Miesiecznie:1705
W tym roku:4370
Razem:336015
Kontakt GG
kontakt@zalewo.info 2809025
U?ytkownik 1:
Home Wiadomo?ci Historia Uroczyste obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski
Reklama
Reklama

Dnia 3 maja 2016r. odb?d? si? w Zalewie obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski.
W tym dniu b?dzie mo?na uczestniczy? w uroczystej Mszy ?w. w ko?ciele parafialnym w Zalewie o godz. 11:00 oraz obejrze? (w kruchcie ko?cio?a) wystaw? prac dzieci i m?odzie?y, bior?cych udzia? w konkursie plastycznym pod tytu?em Chrzest Polski. Patronat nad konkursem obj?? Burmistrz Zalewa Marek ?yli?ski.

Trwaj? rwnie? prace nad ksi?g? pami?tkow?, ktrej my?l? przewodni? jest: Co mi da? Chrzest Polski?. W ksi?dze znajd? si? opisy historykw, prace plastyczne dzieci i m?odzie?y oraz wypowiedzi mieszka?cw Zalewa.

Do ksi?gi pami?tkowej ka?dy mieszkaniec mo?e zg?osi? swoje refleksje i przemy?lenia lub poezje w temacie: Co mi da? Chrzest Polski. Zach?camy wszystkich do zaanga?owania si? w tworzenie tej pi?knej pami?tki.

Prace w terminie do 30 marca 2016r. mo?na sk?ada? w ko?ciele parafialnym w Zalewie (w urnie) lub bezpo?rednio do Pani Wandy Cydzik.

Organizatorami obchodw s?: Urz?d Miejski w Zalewie, Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Izba Pami?ci w Zalewie, Parafia Rzymskokatolicka w Zalewie, Miejsko Gminne Centrum Kultury w Zalewie, Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie oraz szko?y z Zalewa, Bart, Dobrzyk i Boreczna.

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież